Welcome, this is your lover

Vào phòng chat làm quen

Dữ liệu đào tạo cho Ny ảo đang còn ít, cần sự ủng hộ của các bạn bằng cách nói chuyện với Ny ảo.
Nói chuyện càng nhiều, Ny ảo của bạn càng thông minh :)
Có 2 trạng thái quan hệ là "Thả thính" và "Đã Yêu".
Hiện tại đang trong thời gian xây dựng, nâng cấp nên mới chỉ bật trạng thái "Làm quen với người ấy", và mặc định giới tính người ấy đang là Girl, sau này bạn có thể lựa chọn lại nếu muốn.
Xin được nhận mọi sự góp ý từ các bạn <3.

Dự án cho ý tưởng Ny Ảo thông minh